Verbod op vakantieverhuur in geheel Amsterdam
Er zijn ruim 20.000 (woon!)adressen in Amsterdam te vinden op Airbnb en in 2019 vonden hier 2.7 miljoen toeristen overnachtingen plaats. Ooit sympathiek gestart als onderdeel  van de deeleconomie, voor iedereen die eens op vakantie wil, is de uitwerking 15 jaar later anders gebleken.

Overlast in trappenhuizen, het verlies van samenhang in de buurt en het onttrekken van woningen, terwijl de Amsterdamse woningnood hoog is. De woonplicht en 30 dagen maximale verhuur op een adres zijn helaas niet te handhaven en dragen daardoor niet bij aan de oplossing.
AirBnB is niet het enige platform waarop vakantieverhuur wordt aangeboden. Den Haag heeft laten zien dat een verbod op vakantieverhuur juridisch goed mogelijk is. Inmiddels heeft het Europese hof zich hier ook positief over uitgesproken. Gemeente Amsterdam heeft in eerste instantie ingezet op een een verbod beperkt tot drie kleine delen van Amsterdam. Het hof heeft dit echter teruggefloten. Amsterdam zet nu in op 30 dagen binnen de huisvestingverordening 2022, waarbij naast de  vergunningsplicht ook een registratieplicht geldt. Een geheel verbod in (groot) Amsterdam zou effectiever zijn en eenvoudiger in de handhaving, zonder afhankelijkheid van platforms als Airbnb, Booking en Expedia als essentieel onderdeel van de handhaving.

Lees meer Lees minder

Kwaliteitstoerisme! Een nieuw imago

Bekijk de video

De Amsterdammer wil  af van de overlast toerist, de toerist die niet met respect met de stad en haar bewoners omgaat. Of je het nu kwaliteitstoerist of waardevolle toerist noemt, het gaat om respect waarbij vrij en liberaal niet hetzelfde is als geen rekening houden met een ander.

Zet in op kwaliteitstoerisme zoals beschreven in het plan van amsterdam&partners. Nu een aantal oplossingen uit dit plan niet haalbaar zijn volgens de gemeente, hoe gaat er dan gestuurd worden op de nieuwe missie: vrij, maar niet vrijblijvend? Druk, maar zonder overlast? Goede city marketing is nodig, juist om kwaliteitstoerisme te bedrijven en een positieve imagoverandering van onze stad te bewerkstelligen. Zowel aan vraag als aanbodzijde. Beloon ondernemers uit de bezoekerseconomie die werken aan een fijne stad voor toerist en Amsterdammer. Als we niet sturen op deze respectvolle toerist blijft de overlastgevende bezoeker die Amsterdam op de bucketlist heeft staan komen. Een nieuw imago is noodzakelijk waarbij we ook duidelijk maken wat Amsterdam wil zijn voor bezoekers. Zonder promotie bepaalt vooral de mond-op-mond referentie van de bezoekers uit het verleden wie hier in de toekomst zullen komen. Als we niet meer willen wat we hadden, moeten we gaan snel gaan sturen met campagnes.

Lees meer Lees minder

Spreiding toeristenbelasting

Bekijk de video

Het verder verhogen van de toeristenbelasting in Amsterdam duwt de overnachters naar de regio. De in de MRA lagere toeristenbelasting zal lokaal in de regio afgedragen worden en niet ten bate van de stad zijn. Vanuit deze regio zal de overnachter een dagjestoerist in Amsterdam worden die voor drukte zorgt en minder connectie maakt met de stad.

Deze verplaatsing naar buiten de stad versterkt het pretparkgevoel en trekt mogelijk meer budgetreizigers. Een hoge toeristenbelasting lost de drukte niet op, maar leidt tot extra verkeersdrukte, vervuiling en minder inkomsten voor de stad. Laat dagtoeristen ook een bijdrage leveren via hun bezoek aan de rondvaartboten, musea & huurfiets. Naast deze inkomsten zou de Iamsterdam kaart ingezet kunnen worden als vast component van een verblijf in Amsterdam waarmee overnachtende bezoekers korting krijgen op musea, het openbaar vervoer en andere evenementen en bestedingen in de stad.

Lees meer Lees minder

Foute vliegtickets

Bekijk de video

De massale opkomst van de overlastgevende  toerist gaat hand in hand met de opkomst van het low-budget vliegverkeer. Maak op nationaal niveau en in samenwerking met Schiphol en andere luchthavens een plan om tot een minimale ticketprijs te komen die meer recht doet aan de impact op het milieu.

De prijs van vliegtickets wordt gesponsord door lage belastingen op brandstof en tickets. Je wil als stad zeker toegankelijk blijven voor iedereen ongeacht het budget. Maar de milieukosten worden nu door de burgers betaald niet door de bezoekers. Op dit moment is de gezonde prijsverhouding tussen de diverse vormen van vervoer zoals vliegen, OV en auto volstrekt zoek. De combinatie van een budgetticket op Eindhoven met een busticket naar Amsterdam is  goedkoper dan het treinticket vanuit dezelfde vertrekplaats. Stop de perverse prikkel richting vliegen voor korte afstanden.

Lees meer Lees minder

Woonloodsprincipe

Bekijk de video

Tien  jaar geleden was er een schreeuwend tekort aan hotelcapaciteit en daarom heeft de gemeente de Hotelloods aangesteld en veel werk verricht om meer hotelcapaciteit te realiseren. De huidige capaciteit is gepromoot met bestemmingen door sturing van de gemeente. 

Geef hotels die niet mee kunnen komen in het nieuwe Amsterdamse imago en kwaliteitstoerisme of in crisistijden een way out. Met de huidige woningnood hoog op ieders agenda is het nodig om het omzetten van functie, omgevingsvergunningen en bouwbesluiten te vereenvoudigen. De gemeente zou geld vrij moeten maken om deze omzetting van bestemming van kantoren, hotels & vakantieverhuur naar woon financieel te ondersteunen. De regeling moet hotelondernemers die op basis van het Amsterdamse hotelbeleid in de afgelopen 10 jaren hun bedrijf zijn gestart en/of hebben geïnvesteerd wel voldoende compenseren. Deze capaciteit is er door inspanning van de gemeente bijgekomen, helaas ook veel vakantieverhuur en hotel uitbreiding in de regio. De “Woonloods” zou tevens de leegstand van lege verdiepingen boven dure winkelpanden meer in te zetten als woning en een eventueel kantoorruimte overschot vanwege het thuiswerken kunnen helpen oplossen

Lees meer Lees minder

Good temporary citizen

Bekijk de video

Hotels voldoen aan regelgeving en bieden een veilige en gereguleerde plek voor de overnachtende bezoekers van Amsterdam. Gasten die in hotels verblijven zullen zich meer verbonden voelen en er is meer direct toezicht door hotelmedewerkers ook ’s Nachts. Bij verhuur van vakantiewoningen is er sprake van minder toezicht en minder bijdrage aan werkgelegenheid.

Hotels zorgen ervoor dat de hygiëne op orde is en dat bijvoorbeeld vuil niet wild wordt gedumpt. Met hotels kunnen goede afspraken worden gemaakt tegen overlast, dit in tegenstelling tot met vakantieverhuur en dagbezoekers. Verder betalen de tijdelijke Amsterdammers via het hotel mee aan erfpacht, leges, WOZ belasting en aan muziek- en televisierechten. Bij vakantieverhuur is dit niet het geval. Diverse hotels dragen bij via sponsoring en promotie van goede en culturele doelen. Hotels zijn onderworpen aan strenge brand-, legionella- en  voedselveiligheidseisen en zorgen daarmee voor een veilig verblijf in de buurt. Tot slot stimuleren wij respectvol gedrag. De meeste Amsterdamse hotels weren grote groepen en vrijgezellenfeesten in het bijzonder.

Lees meer Lees minder

Verkeerd aanbod
Je kunt kwaliteit willen, maar dan moet het aanbod voor de gasten van de stad anders. Amsterdamse ondernemers kunnen hier een grote rol in spelen. Kijk naar wat je onderneming voor de stad en haar bewoners kan betekenen en ga niet alleen voor winstmaximalisatie.

Volg de internationale trend en decriminaliseer en legaliseer de cannabismarkt. Ontmantel hiermee het interessante Amsterdamse gedoog imago voor toeristen.  In Amsterdam zijn er 146 coffeeshops, 4 keer zoveel als in  Rotterdam en bijna 10 keer zoveel als in Maastricht. Hiervan zitten er 88 in het centrum. Neem dit mee in je crowdmanaging en zorg voor wat spreiding om overlast tegen te gaan.
Verplaats de Red Light Wallen door opkopen van vastgoed door gemeente en strengere regulatie & handhaving. Zorg voor een nieuwe veilige goed bereikbare plek waar vraag en aanbod elkaar beter kunnen vinden zonder de kermis eromheen. Geef de vrijgekomen panden woonbestemming en zet deze in voor sociale huurwoningen. Pak door  op de goedkope nutella- en wafelwinkels en zorg dat het aanbod past bij de Amsterdammers en de beoogde kwaliteitstoerist die waarde brengt en tevens minder overlast geeft. Probeer vooral de duurzame en gezonde keuzes in de schijnwerpers te krijgen.

Lees meer Lees minder

Crowd managing

Bekijk de video

De simpelste vorm van Crowdmanagement is een Centrum-ontmoedigingsbeleid implementeren via de Amsterdamse hotels. Zij kunnen bijdragen om andere bestemmingen aan te wijzen en plekken en/of tijden aan te wijzen die “overcrowded” zijn.

Verder heeft de coronatijd ons laten zien dat activiteiten op reservering, zoals in de restaurants en musea, de drukte goed kunnen spreiden en de overlast beheersbaar heeft gemaakt. Het vermindert hinderlijke wachtrijen op straat en kortere wachttijd zorgt voor verbetering van de ervaring van alle bezoekers. Dit en andere moderne crowdmanagement middelen zoals een “online drukte dashboard”, zijn instrumenten die de gemeente in moet zetten. Alle touringcars en bezoekers met auto worden nog meer bij de ring/A10 opgevangen, parkeren op deze plekken moet net zoals bij Schiphol goedkoop en met goede toegang tot openbaar vervoer en taxi, zeg maar hard core P+R.

Lees meer Lees minder